ಕಾರ್ಗೋ ಟ್ರಕ್

  • SINOTRUK HOWO LIGHT CARGO TRUCK

    ಸಿನೋಟ್ರುಕ್ ಹೌ ಲೈಟ್ ಕಾರ್ಗೋ ಟ್ರಕ್

    ಕಾರ್ಗೋ ಟ್ರಕ್ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ಎಂಜಿನ್ ಬಲ, ಸ್ಥಿರತೆ, ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.